Menu

Opšte karakteristike drvo-aluminijum stolarije

Prozor predstavlja jedan od najvažnijih elemenat objekta. Prvi utisak, arhitektura i stil objekta, predstavlja oblik krova i oblik veličina prozora. Prozori drvo-aluminijum objedinjuje najbolje osobine drveta kao materijala enterijera i aluminijuma kao spoljnja zaštita drvenih elemenata.

Prozor predstavlja svojevrsni kontakt sa okolinom, na njemu su izražene karakteristike podneblja i klimatskih uslova. Uz ostale elemente objekta mora da zadovolji zahteve u pogledu štednje energije odgovarajućeg osvetljenja i provetravanja unutrašnjosti objekta. Prozori drvo-aluminijum objedinjuje najbolje osobine drveta kao materijala enterijera i aluminijuma kao spoljnja zaštita drvenih elemenata.

alu-drvo

Vremenom drvo kao materijal za izradu stolarije gubi na aktuelnosti iz razloga dobro poznatih a to su; pucanje usled sunca i uticaja klime i mraza, krivljenje iz istih razloga, a samim tim dolazi do lošeg zaptivanja. Najsavremenije tehnologije tretiraju drvo kao industrijski materijal sa stabilnim mehaničkim karakteristikama. Da bi se do toga došlo drvo je moralo da se dodatno obradi. To je postignuto lameliranjem odnosno poprečnim i podužnim lepljenjem tankih drvenih elemenata dimenzije 30x300mm. Ovim je postignuta povećana mehanička čvrstoća elemenata, eliminisanje greške drveta (čvorovi) i data mogućnost izbora strukture drveta. Za drvo-aluminijum se koristi uglavnom laminat sa neprikidnim vidnim elementima, tj samo je srednja lajsna iz nastavka.

Površinska obrada ovakvih prozora je skoro jednaka obradi nameštaja, što se postiže upotrebom najboljih svetskih podloga i lakova. U poslednje vreme je skoro isključivo u upotrebi paleta lakova na vodenoj EKO osnovi sa nizom prednosti. Sve ovo povećava mogućnosti u pogledu vrste drveta i njihovog iskorišćenja. Tako se u poslednje vreme pored tradicionalne čamovine, hrastovine i belog bora koriste i trešnja, javor, kruška, jasen, vrste drveta koje se doskora nisu koristile za stolariju.

Proces propadanja drveta počinje usled sunčeve svetlosti, tada dolazi do pucanja i ekstremnog širenja pora, sledeća nepovoljna faza je dodir tako ogoljenih drvenih delova sa vodom i vlagom iz vazduha i na kraju mraz koji vlažne površine zamrzava. Sve ove nedostatke otklanjamo aluminijumskom oblogom.Tom prilikom aluminijum štiti drvo od atmosferskih uticaja tako da drvo ostaje netaknuto kao prvog dana montaže.

Vezu između ova dva elementa različitih dilatacionih svojstava čine PVC noseće spojnice koje spajaju ova dva elementa, ali ne prenose međusobna naprezanja već u cilju razlike u širenju i skupljanju materijala, aluminijum klizi po spojnicama nezavisno od promena na drvetu. Na kraju aluminijum se može bojiti u bezbroj varijanti plastifikacijom ili u neku od eloksiranih varijanti. Kvalitetno zaptivanje između krila i štoka obezbeđeno je sa sistemom zaptivanja od kojih je jedan zvučni.

Trajno i kvalitetno rukovanje stolarije je obezbeđeno najkvalitetnijim okovima poznatih svetskih proizvođača. Stakla se izrađuju u raznim kombinacijama, termopan sa stop-sol staklom, (LOW-E) - niskoemisiono, peskirano ili neka druga kombinacija. Karakteristike prozora se kontrolišu na IMS-Institutu za ispitivanje materijala.